Γιώργος Χελάκης

Τα γκολ της Εθνικής σε περιγραφή…. Γιώργου Χελάκη! ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ…

Ακούστε την περιγραφή του Γιώργου Χελάκη στα γκολ του θριάμβου του Ανδρέα Σάμαρη...