Την ικανοποίηση της εκφράζει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ύψους 2,5 δις. ευρώ, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τους στόχους για τη νέα εποχή που ξεκινά για...