Παραδόθηκε κι επίσημα στην «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και τον Δήμο Αιγιάλειας, η πολυσέλιδη Έκθεση Αυτοψίας Μηχανικών της Ανωνύμου Εταιρείας του Υπουργείου Υποδομών «Κτιριακές Υποδομές», που διενεργήθηκε στις 16 Ιουλίου 2014 στο «Γενικό Λύκειο...