Από την Δημοτική Παράταξη της Μείζονος Αντιπολίτευσης του κ. Στάθη Θεοδωρακόπουλου, τονίζονται τα εξής: «Ο Επικεφαλής μιας εκ των Παρατάξεων της Ελάσσονος Μειοψηφίας, ο κ. Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, επέλεξε από την αρχή της συμμετοχής του...