ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το διήμερο 19 -20 Σεπτεμβρίου το Συνέδριο Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας στην Πάτρα

Αυτή την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 πρόκειται να πραγματοποιηθεί...