«Με την αδελφοποίηση η Αρχαία Ολυμπία και το Colorado Springs, οι δυο αυτές κοινότητες θα επιδιώξουν να λειτουργήσουν με μια κοινή προοπτική, να αναπτύξουν μεταξύ τους στενότερους δεσμούς φιλίας, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και...