Όπως μας «πληροφόρησαν» την περασμένη εβδομάδα τα αθηναϊκά Μ.Μ.Ε., έγινε κάποια αλλαγή στον Καλλικράτη σύμφωνα με την οποία οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων θα αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια για την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων....