Απόστολου Ανδρέα

Πάτρα: Ο άνθρωπος που μετέφερε τον Σταυρό του Απόστολου Ανδρέα στη Ρωσία ενδιαφέρεται ν’ αγοράσει τους ελληνικούς σιδηρόδρομους!

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι είναι έτοιμοι να αποκτήσουν ελληνικές εταιρείες του Δημοσίου, που ιδιωτικοποιούνται,...