Απορρίφθηκαν από το δικαστήριο τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε υποβάλλει ο Δήμος Πατρέων εναντίον της διοίκησης του ΟΛΠΑ για την έγκριση πραγματοποίησης υπαίθριας αγοράς στον χώρο στάθμευσης των νταλικών δίπλα στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ....