ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ποιότητα ζωής στην Ε.Ε.: Δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Βασική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των...