Ο τάφος της Αμφίπολης πρώτα εξέπληξε με το μέγεθος, ύστερα με τον πλούσιο διάκοσμό του και τώρα εκπλήσσει και με τον τρόπο κατασκευής του. Μπορεί τα χρώματα, οι Σφίγγες και τα αγάλματα να έχουν...