ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Εξάμηνη παύση άσκησης της οδοντιατρικής για την Χριστίνα Ιακωβίδου

Με εξάμηνη αθροιστικά προσωρινή παύση από την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος τιμωρήθηκε τελικά...