ΑΡΧΑΙΟ

ancient greek theater

Τουρκία: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο βρέθηκε στην αρχαία Ελληνική πόλη της Μαγάρσου

Το αρχαίο θέατρο βρίσκεται στη νότια επαρχία των Αδάνων, ενώ η Μάγαρσος είναι...