Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών συνεχίζοντας τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο σε θέματα παιδείας και πολιτισμού προγραμματίζουν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 δενδροφύτευση στο χώρο των Αρσακείων Σχολείων. Σκοπός της δράσης αυτής είναι...