ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρέμβαση Απ. Κατσιφάρα στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

Τις θέσεις των αιρετών Περιφερειών για το νομοσχέδιο με τίτλο: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας...