Με την απόφαση 72624/Δ4/12-5-2014 των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών η κυβέρνηση προχωρά σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η υλοποίηση της μνημονιακής πολιτικής της που στοχεύει στη μείωση των εκπαιδευτικών...