ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΣΑΚΛΑ

Άθλος ζωής για τα παιδιά με καρκίνο

Με κάθε μέσο, από τα πόδια τους και τα ποδήλατα τους μέχρι μια...