Αρνούνται να εγκαταλείψουν το Σφεντύλι, το χωριό της Κρήτης που «βουλιάζει» σιγά σιγά και περιμένουν την μετεγκατάστασή τους σε παραπλήσιο οικισμό, όπως τους είχαν υποσχεθεί. Εδώ και 14 χρόνια το χωριό Σφεντύλι πλημμυρίζει σιγά-σιγά...