ΑΠΟΡΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Υπ. Εργασίας: Νέο πρόγραμμα για άπορα νοικοκυριά

Υποβλήθηκε σήμερα από το υπουργείο Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρησιακό πρόγραμμα που αφορά...