ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Πάτρα: Την σύμβαση αποπεράτωσης του κτηρίου γραφείων της οδού Παντανάσσης υπέγραψε ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος της Πάτρας Γιάννης Δημαράς υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου «αποπεράτωση...