Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι προτίθεται να απομακρύνει μπάζα και προϊόντα κατεδαφίσεως από τμήμα της λιμενικής ζώνης Αιγίου, πλησίον Τελωνείου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες (εγγεγραμμένοι στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το...