Σας παρακαλούμε να έλθετε στο κτίριο «ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», την Πέμπτη 26 Ιουνίου και ώρα 12.00 στην 4η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. Απολογισμός των δράσεων της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων για το...