ΑΠΟΛΟΓΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Αρχίζουν εργασίες ανακατασκευής της οδού Αυστραλίας

Πάτρα: Στις 26 Ιουνίου ο απολογισμός των δράσεων της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων

Σας παρακαλούμε να έλθετε στο κτίριο «ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», την Πέμπτη 26 Ιουνίου και ώρα...