ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ

Υποψήφιο για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου

Η πρώτη παρουσίαση της υποψηφιότητας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για ένταξη στα Μνημεία...