ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Αλλαγές στη λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στο Υπουργείο Εσωτερικών, μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη και...