ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Β. Καρακίτσιος: «Στην Δυτική Ελλάδα υπάρχουν σημαντικά αποθέματα μη συμβατικού φυσικού αερίου»

Η Ευρώπη πρέπει να στραφεί στις δικές της ενεργειακές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των μη...