Αίτηση για άδεια να βγει κάποιος με την κόρη σας

Ο σωστός πατέρας την έχει προμηθευτεί ήδη