Στις 28 Απριλίου ξεκινά η αξιολόγηση στο Δημόσιο-Τι προβλέπεται για τους μετεξεταστέους

Στις 28 Απριλίου ξεκινά η αξιολόγηση στο Δημόσιο-Τι προβλέπεται για τους μετεξεταστέους

Τη Δευτέρα 28 Απριλίου θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της νέας αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποια θα είναι η βαθμολογία της αξιολόγησης

Έως το 60% θα παίρνει βαθμό 7 έως 8 και έως το 25% θα αξιολογείται με 9 έως 10 (άριστα). Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο με τα τυπικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου ή των υπαλλήλων μιας μονάδας (πχ πτυχία) αλλά, κυρίως, και με τα ουσιαστικά (πχ απόδοση). Ωστόσο, εφόσον η αξιολόγηση καταλήγει σε βαθμό 1-6 ή 9-10 θα πρέπει τα αιτιολογείται με πραγματικά στοιχεία όχι βάσει αξιολογικών χαρακτηρισμών.

Τι θα ισχύσει για τους μετεξεταστέους

Σε όσους υπαλλήλους «κοπούν» και δεν περάσουν τη βάση θα προτείνονται μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της όπως η επιμόρφωση τους ή η μετάταξη τους σε άλλη οργανική μονάδα. Όποιος υπάλληλος πήρε βαθμό κάτω από τη βάση έχει δικαίωμα έντασης. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 30η Ιουνίου. Πάντως, οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για την τυχόν θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη εν λόγω εγκύκλιο η διαδικασία της αξιολόγησης θα ακολουθήσει τα ακόλουθα τέσσερα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση της:

Έως τη Δευτέρα 28 Απριλίου θα εκδοθεί η απόφαση επιμερισμού των ποσοστών.

Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης (σ.σ. 1 έως 6, 7 έως 8 και 9 έως 10) σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου κάθε Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των οργανικών μονάδων, τμημάτων και γραφείων οι οποίες υπάγονται σ’ αυτή.

Για τον επιμερισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια:

η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων,

οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής,

η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.

Ο επιμερισμός των ποσοστών θα έχει ως εξής

Βαθμό 9 -10 (ή 9,1 έως 10) θα πάρει έως και το 25% των υπαλλήλων

Βαθμό 7-8 (ή 7,1 έως 8,9) θα λάβει έως και το 60% των υπαλλήλων

Βαθμό 1-6 (ή 1 έως 6,9) θα λάβει το 15% των υπαλλήλων

Έως τη Τρίτη 13 Μαΐου θα συνταχθεί η έκθεση από τον αξιολογούμενο

Έως την Τετάρτη 28 Μαΐου θα συναχθεί η έκθεση από τον εισηγητή της αξιολόγησης.

Έως τη Δευτέρα 30 Ιουνίου θα συνταχθούν οι αξιολογήσεις από τον αξιολογητή

Πηγή

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για