Τα ονόματα των 642 νέων σπουδαστών στα δημόσια ΙΕΚ

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 642 νέων σπουδαστών στα ΙΕΚ για το εαρινό εξάμηνο. Οι επιτυχόντες που θα δουν τα ονόματά τους στους επιτυχόντες θα πρέπει μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου να προσέλθουν στα αντίστοιχα ΙΕΚ για να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής.

Κατά την προσέλευσή τους οφείλουν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους, φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) καθώς και τα αποδεικτικά των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους. Συμπληρωματικά, κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν και εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.

Οι 642 επιτυχόντες των ΙΕΚ

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για