Πάτρα: Αποκτά πυρασφάλεια το θέατρο “Απόλλων”- Υπεγράφη η σύμβαση

Ένα ακόμη σημαντικό και αναγκαίο έργο που αφορά στην πυρασφάλεια του Δημοτικού Θεάτρου δρομολόγησε σήμερα, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, η Δημοτική Αρχή με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Πυρασφάλεια Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων Δ. Πατρέων» ποσού 127.223,43 ευρώ (με ΦΠΑ), όπως αναφέται σε σχετική ανακοίνωση.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πατρέων, Γιάννη Δημαρά, και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Ε.Ε. ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ, Κων/νο Παπαχριστόπουλο, παρόντων του Αντιδημάρχου Έργων, Βασίλη Λοτσάρη και του διευθυντή της Διεύθυνσης έργων και περιβάλλοντος, Βασίλη Σταμόπουλου.

Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να περατώσει όλες τις απαραίτητες εργασίες και να παραδώσει το έργο μέσα σε οκτώ μήνες από σήμερα.

 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Πυρασφάλεια Δημοτικού Θεάτρου “Απόλλων” Δ. Πατρέων». Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από Σ.Α.Τ.Α. έτους 2013 και 2014.

Η μελέτη προβλέπει:

α) την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης και συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς

β) την τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων

γ) την εγκατάσταση συστήματος αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και μόνιμης πυροσβεστικής εγκατάστασης με φιάλες CO2

δ) την εγκατάσταση του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου με νερό και της βάσης στήριξης της δεξαμενής

ε) την εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης των οδεύσεων διαφυγής

στ) την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης στα παρασκήνια

ζ) την τοποθέτηση πυράντοχων διαχωρισμών και εφαρμογής πυρίμαχης διάλυσης

η) τις οικοδομικές εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων και αποκατάστασης, χρωματισμοί, τοποθέτηση χειρολισθήρα και οπλισμένων υαλοπινάκων.

Οι εργασίες κατασκευής θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις επί τόπου συνθήκες, ως εξής:

α) εγκατάσταση συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης και συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς.

Όλοι οι χώροι του θεάτρου, εκτός των χώρων υγιεινής, θα είναι εξοπλισμένοι με αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης.

Οι ανιχνευτές θα είναι θερμοδιαφορικού τύπου στους χώρους του λεβητοστασίου, του μπαρ, στη θέση των προβολέων κάτω από τη σκηνή και στην αίθουσα στο υπερώο, ενώ θα είναι φωτοηλεκτρονικοί- καπνού για τους υπόλοιπους χώρους. Όλες οι απαιτούμενες καλωδιώσεις θα τοποθετηθούν σε ειδικά πλαστικά κανάλια.

Ο πίνακας πυρανιχνεύσεως θα βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και θα είναι είκοσι (20) ζωνών εφοδιασμένος με 17 φαροσειρήνες, από τις οποίες η μία εξωτερική, και με μεγαφωνικό σύστημα με το οποίο θα καθοδηγείται το κοινό προς τις εξόδους κινδύνου.

Θα εγκατασταθούν επίσης φωτεινοί επαναλήπτες και χειροκίνητοι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαϊάς.

β) τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων .

Θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως φορητοί, 6 και 12 κιλών, και οροφής, 12 κιλών, και CO2, 5 κιλών, σύμφωνα με τα σχέδια.

γ) εγκατάσταση συστήματος αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και μόνιμης πυροσβεστικής εγκατάστασης με φιάλες CO2.

Θα εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής στο χώρο του λεβητοστασίου και μόνιμης πυροσβεστικής εγκατάστασης με μία φιάλη CO2 στο υπόγειο, στο χώρο του ηλεκτρικού πίνακα.

δ) εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου με νερό

Θα γίνει εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου με νερό στο υπόγειο του κτιρίου. Περιλαμβάνει τη δεξαμενή πυρόσβεσης με τη βάση στήριξής της, σωληνώσεις, αντλητικό συγκρότημα , πυροσβεστικές φωλιές και τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες.

ε) εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης των οδεύσεων διαφυγής.

Θα εγκατασταθούν φωτιστικά ασφαλείας και πανικού σε θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια.

στ) εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης στα παρασκήνια

Θα εγκατασταθεί σύστημα πυρόσβεσης καταιονητήρων στα παρασκήνια που θα υδροδοτείται από το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο που θα εγκατασταθεί

ζ) τοποθέτηση πυράντοχων διαχωρισμών και εφαρμογής πυρίμαχης διάλυσης

Θα τοποθετηθούν πυράντοχες θύρες 120 λεπτών στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια και πυράντοχοι διαχωρισμοί 120 λεπτών για την πυροδιαμερισματοποίηση του θεάτρου, του λεβητοστασίου και του χώρου του ηλεκτρικού πίνακα στο υπόγειο. Θα προηγηθεί αποξήλωση των υπαρχόντων μη πυράντοχων τοιχοπετασμάτων. Οι πυράντοχες θύρες θα ανοίγουν προς την όδευση διαφυγής. Προβλέπεται εγκατάσταση διαφραγμάτων πυροπροστασίας πυραντίστασης 120 λεπτών σε αεραγωγούς. Επίσης, θα γίνει εφαρμογή πυρίμαχης διάλυσης σε όλες τις ξύλινες και υφασμάτινες επιφάνειες.

 

 

Leave a Reply