Ηλεία: Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο Δήμο Ήλιδας

Σε συνέχεια της 438/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 13η συνεδρίαση του, την 25η Σεπτεμβρίου τ.ε., ο Δήμος Ήλιδας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που υλοποιεί ανακοινώνει την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Πρωταρχικός στόχος της Δημοτικής Αρχής και της Οργανωτικής Επιτροπής είναι να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες και να ενισχυθεί η παροχή πρόσθετης εκπαιδευτικής στήριξης στους μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας την οποία βιώνουν οι ελληνικές οικογένειες. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του Δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή με αξιοπρεπείς όρους η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.

Αρχικά, θα παρέχονται δωρεάν μαθήματα στους μαθητές Λυκείου, ενώ στην συνέχεια (ανάλογα με τον αριθμό των εθελοντών εκπαιδευτικών) το πρόγραμμα θα καλύψει και τις ανάγκες των μαθητών Γυμνασίου.

Η παρεχόμενη εκπαιδευτική αρωγή προέρχεται αποκλειστικά αφιλοκερδώς από εκπαιδευτικούς που θα δηλώσουν συμμετοχή στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Γι’ αυτό το σκοπό καλούνται, όσοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, συνταξιούχοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, αδιόριστοι) επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στη προσπάθεια αυτή, να δηλώσουν συμμετοχή. Οι αδιόριστοι καθηγητές πρέπει να προσκομίσουν πτυχίο ή τίτλο σπουδών. Επίσης δύναται να καταθέσουν αίτηση και οι επί πτυχίω φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτηση που θα καταθέσουν και την αναλυτική τους βαθμολογία από την γραμματεία της σχολής.

Τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα παραδίδονται στο χώρο του 1ου Γυμνασίου κατά τις απογευματινές ώρες, το πρόγραμμα των οποίων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Τις αιτήσεις οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις παραλάβουν σε έντυπη μορφή από το Δημαρχείο του Δήμου Ήλιδας (Φιλικής Εταιρείας 6, Γραφείο Δημάρχου). Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς μαζί με την αίτηση είναι τα παρακάτω:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή ή φωτοτυπία ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Υπεύθυνη δήλωση για την εργασιακή κατάσταση (του γονέα) ή φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (του γονέα)

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς μαθητών θα κατατίθενται από 02/10/2014 έως και 09/10/2014 στο Δημαρχείο του Δήμου Ήλιδας, Φιλικής Εταιρείας 6, Γραφείο Δημάρχου, υπ’ όψιν κας Αριδάκη Κρινιώς (τηλ. επικοινωνίας 2622360502) κατά τις πρωινές ώρες 09:00 –13:00.(Πληρ. karidaki@amaliada.gr)

Συγκεκριμένα για τα μαθήματα που θα παρέχονται δωρεάν για τους μαθητές Λυκείου ανά τάξη μπορείτε να πληροφορηθείτε από την κα. Αριδάκη ή από την αίτηση για τους μαθητές Λυκείου που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosilidas.gr).

Σημ: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (η οποία είναι αναρτημένη επίσης στην ιστοσελίδα του δήμου) στο email: koin.frod.ekp@gmail.com
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου

Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Πρόνοιας & Δημοτικών Διαμερισμάτων

Επαμεινώνδας Παναγιωτόπουλος

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για