Πάτρα: Σήμερα οι ορκωμοσίες των νέων συμβουλίων για Περιφέρεια και Δήμο

Νέα προγράμματα κατάρτισης ανέργων από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Αχαΐας

Εγκρίθηκε από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, η υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους 18-24 και 25-29 ετών από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Δια Βίου Μάθησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με σκοπό τη διεύρυνση των ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε κατά την εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, πρόκειται για δύο έργα και συγκεκριμένα:

α) για άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών και 18 έως 24 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ και ειδικότερα είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και

β) για άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών και 18 έως 24 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Τα έργα αυτά στοχεύουν στην ειδίκευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας μέσω της πρακτικής άσκησης άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών και των ανέργων νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών της περιοχής μας. Επιπλέον, συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της περιοχής μας καθώς και στη μείωση της ανεργίας, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ζητούμενο της εποχής μας» σημείωσε ο κ. Αλεξόπουλος, ο οποίος διευκρίνισε πως η χρηματοδότησή τους, προέρχεται από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε ποσοστό 100% και δεν επιβαρύνουν καθόλου τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Να σημειωθεί πως ο προϋπολογισμός των ανωτέρω έργων και ο αριθμός των τμημάτων θα διαμορφωθεί από τον τελικό αριθμό καταρτιζόμενων οι οποίοι θα επιλέξουν το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ Π.Ε. Αχαΐας για την εκπαίδευσή τους, με επιχορήγηση 1.070 ευρώ για τους νέους που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ανά καταρτιζόμενο και 1.260 ευρώ για τους νέους που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για