Πάτρα – Σωματείο Οδηγών: «Επικίνδυνες καταστάσεις λειτουργίας της Ξερόλακκας» – Υπόμνημα στον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη

Επικίνδυνες καταστάσεις λειτουργίας της Ξερόλακκας καταγράφονται στο υπόμνημα που έχει παραδώσει το Σωματείο Οδηγών – χειριστών του Δήμου Πατρέων στη νέα δημοτική αρχή, όπως αναφέρει η Πελοπόννησος της Κυριακής. Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε εναπόθεση νοσοκομειακών αποβλήτων (σύριγγες κ.α.) στο ΧΥΤΑ, υπό αμφισβητούμενες συνθήκες διαχείρισης και σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Το Σωματείο υποστηρίζει ότι στους εργαζόμενους οφείλονται είδη ατομικής προστασίας, ότι δεν τηρείται καρτέλα εμβολιασμών του προσωπικού, ενώ το ιατρείο στην Ξερόλακκα έπαψε να λειτουργεί πριν από ένα περίπου χρόνο. Ζητούν να επαναλειτουργήσει άμεσα και «όχι μια φορά εβδομαδιαίως’.

Επίσης από το Σωματείο καταγράφονται ελλείψεις σε πυροσβεστήρες, φαρμακεία, τρίγωνα κινδύνου κ.α. σε όλο τον στόλο των δημοτικών οχημάτων (απορριμματοφόρα, σάρωθρα, οχήματα, μηχανήματα, κ.α.)

Σοβαρές οι παρατηρήσεις τους για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων. Το Σωματείο εισηγείται την αγορά νέων κίτρινων κάδων για να τοποθετηθούν σε κλινικές, ιδρύματα κ.ο.κ. για να διαχωρίζονται τα απόβλητά τους από τα οικιακά απορρίμματα.

«Συνεχίζεται παρανόμως να μεταφέρονται νοσοκομειακά απόβλητα στην Ξερόλακκα (πχ αίματα, σύριγγες κ.α.)» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα.

Επιπλέον το Σωματείο επισημαίνει ότι εντός της Ξερόλακκας υπάρχουν έργα (πυρασφάλεια, εσωτερικός δρόμος, φωτισμός κ.α.) που δεν κατασκευάστηκαν, παρά τις δεσμεύσεις της προηγούμενης δημοτικής αρχής, η καύση του βιοαερίου όπως αναφέρεται έχει σταματήσει, ενώ δεν υπάρχουν μπάνια για τους χειριστές – οδηγούς, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς μιρκοβίων στα σπίτια τους.

Επιπλέον ο συνδικαλιστικός φορέας επισημαίνει ότι λείπουν περισσότερα από 15 άτομα (οδηγοί – χειριστές) από την καθαριότητα, το πράσινο, τον ηλεκτροφωτισμό, τα ασφαλτικά έργα.

Επίσης, το Σωματείο συμφωνεί με την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων με δημόσια δαπάνη ή κοινοτική χρηματοδότηση και η διαχείρισή του να ανατεθεί στο προσωπικό του Δήμου για να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για