Μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των εικονικών γάμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο για να βοηθήσει, όπως επισημαίνει, τα κράτη-μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα κατά των εικονικών γάμων μεταξύ πολιτών της ΕΕ και υπηκόων τρίτων χωρών.

Η Επιτροπή κατάρτισε το εγχειρίδιο μετά από αίτημα ορισμένων μελών για στήριξη στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στόχος του εγχειριδίου είναι, να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τους εικονικούς γάμους, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Το εγχειρίδιο της Επιτροπής περιλαμβάνει τις επιχειρησιακές οδηγίες σχετικά με την προσέγγιση των ερευνών για εικαζόμενες περιπτώσεις εικονικών γάμων, τις αποτελεσματικές τεχνικές έρευνας που αναπτύσσονται από τις εθνικές αρχές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η Europol, η Eurojust και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υποστήριξη των εθνικών αρχών.

Επίσης στις οδηγίες προς τα κράτη μέλη είναι η παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή ενός «μηχανισμού διπλής ασφάλειας» για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εσφαλμένου χαρακτηρισμού μιας γνήσιας ένωσης ως καταχρηστικής και τέλος την επισκόπηση των κανόνων που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εθνικές αρχές όταν ενεργούν για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της κατάχρησης, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το τι σημαίνουν στην πράξη οι εν λόγω κανόνες.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για