Πάτρα: Ορίστηκαν οι αναπληρωτές Πρυτάνεως του Πανεπιστήμιου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2543/Β΄/24.9.2014 ο ορισμός των Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτός προτάθηκε από την Πρύτανι κ. Κυριαζοπούλου και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ιδρύματος.

Στο ΦΕΚ περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Αναπληρωτών Πρυτάνεως, των υπηρεσιών που έχουν υπό την ευθύνη τους, καθώς και η σειρά με την οποία αναπληρώνουν την Πρύτανη.

Με τη δημοσίευση αυτή ολοκληρώνεται πλέον και τυπικά η σύνθεση της νέας Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου και ξεκινά η πλήρης άσκηση των καθηκόντων των μελών της.

Οι Αναπληρωτές Πρυτάνεως έχουν ως εξής

α) Ο κ. Νικόλαος Καραμάνος, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

karamanos panepistimio patratora

β) Ο κ. Δημοσθένης Πολύζος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης.

poluzos panepistimio patratora

γ) Ο κ. Δημήτριος Ψαλτόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων.

psaltopoulos panepistimio patratora

δ) Ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Υποδομών και Αειφορίας.

aggelopoulos panepistimio patratora

ε) Ο κ. Χρήστος Παναγιωτακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτής Πρυτάνεως Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

panagiotakopoulos panepistimio patratora

Σε περίπτωση που η Πρύτανις ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών Υποθέσεων, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Υποδομών και Αειφορίας και τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2544/Β΄/24.9.2014 ο καθορισμός της εκπροσώπησης των Προέδρων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, με διετή θητεία, μη ανανεούμενη, εξαιρουμένων των Σχολών που αποτελούνται από δύο (2) μόνο Τμήματα.

 

 

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για