Αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της η Τράπεζα Πειραιώς

Τη μεσοσταθμική μείωση των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών κατά 19 μονάδες βάσης, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, έπειτα από τις δύο τελευταίες μειώσεις, στις 5 Ιουνίου και στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, του βασικού επιτοκίου τής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 20 μονάδες βάσης.

Το βασικό επιτόκιο ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ) ορίζεται στο 0,01%. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 24.11.2014. Σημειώνεται ότι όλα τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, που είναι συνδεδεμένα βάσει σύμβασης με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν αναπροσαρμοστεί ήδη αυτόματα.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για