Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πάτρας διαφωνεί με τις διαγραφές των φοιτητών

Ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του»chemeng.upatras.gr» με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της επικοινωνίας και της σύνδεσής του με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς, ξεκίνησε την έκδοση ενός ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου που θα κυκλοφορεί κάθε εξάμηνο, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.chemeng.upatras.gr/sites/default/files/users/cmngpclab/Newsletter.pdf

Επιλεκτικά, κυκλοφορεί και σε έντυπη μορφή εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Τα νέα των μελών ΔΕΠ, των φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, η ερευνητική δραστηριότητα και τα συνέδρια, καινοτομίες, βραβεία και διακρίσεις του Τμήματος παρουσιάζονται αναλυτικά στις σελίδες του @ChemEngUP.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για