Πάτρα: Αρχίζουν εργασίες ανακατασκευής της οδού Αυστραλίας

Πάτρα: Στις 26 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Στις 26 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί.

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση

Σας παρακαλούμε να έλθετε, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδριακό κέντρο του Δήμου στο Λιμάνι) την 26η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2. Μη άσκηση έφεσης κατά της 559/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (αγωγή ετ. «ΔΗΜ. ΝΤΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΤΕ») (εισηγητής: Φαίδων Κουλούρης – Νομικός Σύμβουλος).

3. Έγκριση ασκηθείσας έφεσης κατά της 75/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (υπόθεση Αγγελικής Καββαδία) (εισηγητής: Φαίδων Κουλούρης – Νομικός Σύμβουλος).

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 73.799,75 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
5. Έγκριση πρακτικών για επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Υλοποίηση του κυρίως έργου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό-Εξοικονόμηση Ενέργειας Ρίου» με τροποποίηση των τεχνικών όρων της μελέτης (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
6. Εξέταση ένστασης της εταιρείας «ELDON’S HELLAS Ltd» κατά του πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (διαπραγμάτευση) για την προμήθεια επείγουσας και αναγκαίας ποσότητας λιπαντικών (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).

7. Εξέταση των ενστάσεων, των απαντήσεων και της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών που υποβλήθηκαν στο πρώτο στάδιο (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) του πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2014» (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
8. Εξέταση ένστασης του Σταθμού Μέριμνας Ζώων του Πανεπιστημίου Πατρών κατά της διακήρυξης διαγωνισμού για τις δαπάνες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
9. Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συστημάτων συναγερμού για τα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
10. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Οικοδομικών Υλικών για Δ.Ε. Μεσσάτιδας – Παραλίας – Βραχναιΐκων – Ρίου» της υπ’ αριθ. 10/2014 μελέτης της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.188,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) για τη φύλαξη των Δημοτικών εγκαταστάσεων στο χώρο Πολιτεία (εισηγητής: Διονύσιος Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.440,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.) για προμήθεια τόνερ εκτυπωτών για τις ανάγκες των Δημοτικών Διαμερισμάτων (Αρκτικό, Κεντρικό, Μοίρα Σούλι, Νότιο, Ανατολικό) (εισηγητής: Διονύσιος Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.054,00 (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) για την ναυαγοσωστική κάλυψη των τριών παραλιών του Δήμου Πατρέων (ΠΛΑΖ –ΑΚΤΑΙΟΥ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.195,50€ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) για την προμήθεια πυροσβεστικών υλικών (πυροσβεστήρες) για τα δημοτικά κτίρια (2014) (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για παροχή υπηρεσιών από εξωτερικά συνεργεία για την επισκευή οχημάτων και Μ.Ε. (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής).
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής).

17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.) για προμήθεια 1.000 βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων (εισηγητής: Κωνσταντίνος Πελετίδης – Δήμαρχος, Ν. Αλιβιζάτος & Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντές).
18. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την χορήγηση έκτακτου Βοηθήματος Ένδειας σε πολίτες (εισηγητής: Δημήτριος Πελεκούδας – Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος – Αρμ. Δντής).
19. Ανατροπή Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης για απόδοση εισφορών σε ΒΙΟΠΑ (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντής).
20. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μιντιλογλίου (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντής).
21. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μονοδενδρίου (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντής).
22. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε ταχυδρομικά τέλη (Φιλιππάτου Χρυσάνθη) (Εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς- Αντιδήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Μακρυγιώργος).
23. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε ταχυδρομικά τέλη, στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Φιλιππάτου Χρυσάνθης (Εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Αρμ. Δ/ντής: Β. Μακρυγιώργος).
24. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών ΕΚΠΟΤΑ, των Δ/νσεων Τοπικής Οικονομίας, Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, Οικονομικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Ευπαθών Ομάδων, Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και των Ν.Π.Δ.Δ. (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντής).
25. Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών –Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για τις Δ/νσεις Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ & Έργων Υποδομής, έτους 2014 (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος – Αρμ. Δντής).

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για