Πάτρα: Αρχίζουν εργασίες ανακατασκευής της οδού Αυστραλίας

Στις 24 Σεπτεμβρίου η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Πατρέων στο Λιμάνι, με τα παρακάτω θέματα:

1. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων, καθώς και λειτουργίας για τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια).
2. Έγκριση προμήθειας φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, για τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων και των εργαζομένων στο ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 216.909,96€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος- Αρμ. Δ/ντής).
3. Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Πατρέων 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 209.619,52€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος- Αρμ. Δ/ντής).
4. Έλεγχος μετατροπής συμβάσεων των υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος)
5. Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, για τις περιπτώσεις που επιλαμβάνεται ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.
6. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκής Αγοράς (εισηγητής: Π. Μελάς-Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
7. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας λαϊκών Αγορών (εισηγητής: Π. Μελάς-Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος)
9. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»
10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός» (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος)
11. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός»
12. α) Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, β) Προέδρου και Αντιπροέδρου του ανωτέρω Δ.Σ. (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος)
13. α) Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, β) ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος)
14. α) Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΠ, β) ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος)
15. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος- Αρμ. Δ/ντής).
16. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος- Αρμ. Δ/ντής).
17. Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος- Αρμ. Δ/ντής).
18. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου, για τα έτη 2014-2015.
19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σκαγιοπουλείου Ορφανοτροφείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια).
20. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος)
21. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας.
22. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων σε Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος- Αρμ. Δ/ντής).
23. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης του διαγωνισμού «Έκδοση Λευκώματος Ιστορικών Χαρτών Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος- Αρμ. Δ/ντής)
24. Έγκριση διοργάνωσης της έκθεσης «Χαρτών Μνήμες» και ψήφιση σχετικής πίστωσης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
25. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Α. Θεοδωρακόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος).
26. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Πατρέων και Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, σχετικά με τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (σχετικό έγγραφο Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου).
27. Έκδοση Ψηφίσματος, για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καθώς και για τους πυροβολισμούς κατά των μεταναστών στη Νέα Μανωλάδα (έγγραφο της Δημοτικής Παράταξης ΡΑΠ).
28. Έγκριση οριστικής μελέτης ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τρόπου υλοποίησης του υποέργου 7, της πράξης «Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ – Αγ. Σοφίας), με διανοίξεις στα τμήματά της (Πουκεβίλ – Γκότση και Νόρμαν – Αγ. Σοφίας)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
29. Αντικατάσταση Δημοτικών Συμβούλων στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2010) του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα αγροτικής και δασικής οδοποιϊας Δ.Δ. Ψαθοπύργου και Δρεπάνου», πρώην Δήμου Ρίου (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
31. Έγκριση 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων στα Τ.Δ. του Δήμου» Δ.Ε. Μεσσάτιδος, αναδόχου Γκιουλιούμη Ζήσιμου (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
32. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στα Τ.Δ. του Δήμου» Δ.Ε. Μεσσάτιδος, αναδόχου Γκιουλιούμη Ζήσιμου, συμβατικού προϋπολογισμού 99.758,45€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
33. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Κατασκευή μικρών τεχνικών πρώην Δήμου Ρίου» (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
34. Προσκύρωση κοινοχρήστων εδαφικών τμημάτων στην ιδιοκτησία των κ.κ. Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Νικολάου Καραλή στην περιοχή «Δεμένικα» του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 192/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής)
35. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμου) ιδιοκτησίας των κ.κ. Σπυρίδωνα Φακιολά και Φωτεινής Βουκελάτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 10/95 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθμό 1/92 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Βορείως Έξω Αγυιά» του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 206/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής)
36. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμου, πλατεία) ιδιοκτησίας του κ. Αχιλλέα Ραξεύσκη – Μουρτζούχου σύμφωνα μe την υπ’ αριθμό 93/98 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθμό 2/95 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Αρόη – Σαμακιά – Διάκου – Παγώνα – Γηροκομειό» του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 207/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής)
37. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμου, πλατεία) ιδιοκτησίας του κ. Γεωργίου Μουρτζούχου, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 93/98 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθμό 2/95 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Αρόη – Σαμακιά – Διάκου – Παγώνα – Γηροκομειό» του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 208/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής)
38. Έγκριση πρωτοκόλλου για την απευθείας αγορά εδαφικού τμήματος και επικειμένων ιδιοκτησίας των κ.κ. Αθανασίας και Ευθυμίου Λαζαρίδη, στο ποσό των 13.073,05€, για τη διάνοιξη της οδού Κανακάρη και Πάτμου στην Πάτρα (αριθμ. 215/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής).
39. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας των κ.κ. Βασιλείου και Σταύρου Μιχαλόπουλου, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα μe την υπ΄ αριθμ. 1/02 Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές «Ιτιές-Λεύκα» του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 216/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς- Αρμ. Δ/ντής).
40. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή οδού Αυστραλίας, από Κανελλοπούλου έως πάροδο Αυστραλίας 41» (εισηγητής:Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
41. Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης, που αφορά στην ανάδειξη μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2014 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια).
42. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τον διαγωνισμό «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος- Αρμ. Δ/ντής).
43. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, για τη σύσταση επιτροπής, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161), για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος, για την άσκηση επαγγέλματος εκδιδομένου προσώπου επί αμοιβή (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Α. Θεοδωρακόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος).
44. Επιστροφή ποσού 459,17€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (ΡΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντιδήμαρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια)
45. Επιστροφή ποσού 12,04€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (ΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια)
46. Επιστροφή ποσού 90€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (ZEKO FLORIKA) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος- Αρμ. Δ/ντής)
47. Επιστροφή ποσού 100€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν (Μπουρνάκας Δημήτριος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος- Αρμ. Δ/ντής)
48. Διαγραφή οφειλής ποσού 2.397,51€ (Δήμας Ανδρέας 381,95€, Ρουμελιώτης Χρήστος 619,78€, Μπρινκμάγιερ Θεοφανοπούλου Μαρία – Κωνσταντίνα 64,06€, Γεωργαντά Βασιλική 849,39€, Σάτος Κωνσταντίνος 74,36€, Αθανασόπουλος Θεόδωρος 8,96€, Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 179,67€, Σπυρόπουλος Φώτιος 54,93€ και Καράβολας Ανδρέας 164,41€) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντιδήμαρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια)
49. Διαγραφή οφειλής ποσού 147,24€ (Κατριβέσης Θεόδωρος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντιδήμαρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια)
50. Διαγραφή οφειλής ποσού 12,81€ (Σπυράκου Όλγα – Παρασκευή) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντιδήμαρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια)
51. Διαγραφή οφειλής ποσού 83,35€ (Χριστόπουλος Ιωάννης) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντιδήμαρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια)
52. Διαγραφή οφειλής ποσού 988,37€ (Καούρης Γεώργιος 31,05€ και Παντελής Κωνσταντίνος 957,32€) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντιδήμαρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια)
53. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Πετροπούλου Ελένη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια).
54. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Καρατζαφέρη Κων/να) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια).
55. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια).
56. Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου (Τζάρας Ιερόθεος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια).
57. Διαγραφή οφειλής (Παπουτσής Λάμπρος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια).
58. Διαγραφή οφειλής (Σγούρου Μαρία, Φλαμιάτος Διονύσιος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια).
59. Διαγραφή οφειλής (Κονιδιάρη Αγγελική κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη- Αρμ. Δ/ντρια).
60. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, επίστυλων μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων και ειδικών κάδων κομποστοποίησης (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος- Αρμ. Δ/ντής).
61. Έγκριση Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την Προμήθεια δύο Αναρροφητικών Σαρώθρων, με χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων περίπου 4m3 και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 295.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Β. Μακρυγιώργος- Αρμ. Δ/ντής).
Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κατερίνα Γεροπαναγιώτη -Θεοδωρακοπούλου

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για