«Προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας στην Σχολική Κοινότητα»

Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Πρόνοιας, γίνονται γνωστά τα εξής:

Η Αγωγή Υγείας και η Προαγωγή Υγείας είναι αλληλένδετες έννοιες που συμπληρώνουν η μία την άλλη. Σκοπός της Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών/-τριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κριτικής σκέψης τους αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Πρόνοιας εφαρμόζοντας την Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας σαν σημαντικό κομμάτι της Κοινωνικής Πολιτικής διεξάγει τα ακόλουθα προγράμματα:

1.Στοματική Υγιεινή – Υγιεινή Διατροφή.

2. Υγιεινή Διατροφή – Ενημέρωση για εκπαιδευτικούς και γονείς.

3. Σχολικός εκφοβισμός σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για