Τι πρέπει να προσέξετε στην συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Ξεκίνησε η δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Σε παραγωγική λειτουργία έχει τεθεί στο Taxisnet η εφαρμογή για την υποβολή οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η έναρξη υποβολής των οριστικών δηλώσεων των ανωτέρω αμοιβών ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2014. Η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Έντυπο Ε20/TAXIS) πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση.

Με βάση τις πληροφορίες που θα δηλωθούν, θα γίνει διασταύρωση των δηλούμενων ποσών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις χορηγούμενες βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις από τους καταβάλλοντες τις πιο πάνω αποδοχές καθώς και της διασταύρωσης των αποδοθέντων φόρων.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για