Αιγιάλεια: Τα οικονομικά των Σχολικών Κυλικείων…επί τάπητος!

Το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν τους Μισθωτές των Σχολικών Κυλικείων στα Γυμνάσια και Λύκεια της Αιγιάλειας, τέθηκαν επί τάπητος, στη συνάντηση που είχε μαζί τους,ο Πρόεδρος της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιάλειας» Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, δρομολογώντας λύσεις σε ζητήματα που άπτονται της οικονομικής ευρυθμίας και τήρησης των Μισθωτηρίων τους,καθώς και της λειτουργικότητάς τους εντός των σχολικών μονάδων.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ ανακοίνωσε την απόφαση που έλαβε και η οποία εστάλη ήδη στους Προέδρους των «Επιτροπών Ελέγχου Καλής Λειτουργίας των Σχολικών Κυλικείων» (που είναι οι Διευθυντές των σχολείων), σύμφωνα με την οποία, η χρέωση των Μισθωτών ανά τρίμηνο θα γίνεται εφεξής, όχι κατά την εκάστοτε ερμηνεία του σχετικού νόμου από τους Διευθυντές – αφού ο νόμος δεν είναι σαφής – αλλά υπό μία κοινή γραμμή πλεύσης, που καθορίστηκε πλέον και περιλαμβάνει το σύνολο των εργάσιμων ημερών – συμπεριλαμβανομένων εκδρομών και περιπάτων – όχι όμως και των νομοθετημένων αργιών και διακοπών, όπως μεμονωμένα γινόταν έως σήμερα.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της «Σ.Ε» ζήτησε να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οικονομικές ρυθμίσεις για την καταβολή μισθωμάτων στο Ν.Π.Δ.Δ καθώς και να υπάγονται σε τέτοιες όσοι αδυνατούν να καταβάλουν ολόκληρα τα ποσά των μισθωμάτων τους ανά τρίμηνο, διαφορετικά η «Σ.Ε» θα προβαίνει σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και οι οποίες δύνανται να οδηγήσουν ακόμα και σε διακοπή των μισθώσεων. «Από την στιγμή που η Σχολική Επιτροπή έχει, με απόφασή της, βρει όλους εκείνους τους νόμιμους τρόπους διευκόλυνσης των Μισθωτών σε δύσκολες – οικονομικά – εποχές και λόγω των εμφανών αδυναμιών στην αγοραστική δύναμη των μαθητών που έχει οδηγήσει σε πτώση του τζίρου , οι Μισθωτές οφείλουν να ακολουθούν πιστά τα προβλεπόμενα και να μην χαλαρώνουν ως προς τις υποχρεώσεις τους, γιατί η προάσπιση των εσόδων του Δημοσίου εκ μέρους της «Σ.Ε» είναι ύψιστο καθήκον, μπορεί δε να οδηγήσει σε δυσάρεστες εξελίξεις» διαμήνυσε ο κ. Τριανταφυλλόπουλος, χαιρετίζοντας ωστόσο την μέχρι σήμερα καλή συνεργασία και συνεννόηση με τους Κυλικειάρχες.

Τέλος ζήτησε από τους Μισθωτές, να ενημερώσουν εγγράφως μέσω των Διευθυντών των Σχολείων τους, για τις όποιες αναγκαίες παρεμβάσεις στις υποδομές των Σχολικών Κυλικείων, αφού κάτι τέτοιο είναι υποχρέωση της «Σχολικής Επιτροπής» ως Ιδιοκτήτρια, αλλά αυτό θα πρέπει να διέπεται από έναν προγραμματισμό έργων, όχι εν μέσω της σχολικής χρονιάς, αλλά σε περιόδους διακοπών ή καλύτερα πριν την έναρξη του σχολικού έτους.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για