Πάτρα: Ελλείψει απαρτίας αποσύρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μείωση των δημοτικών τελών στις ευπαθείς ομάδες

Πάτρα: Ελλείψει απαρτίας αποσύρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μείωση των δημοτικών τελών στις ευπαθείς ομάδες

Αποσύρθηκε από τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας το θέμα που αφορούσε την απαλλαγή των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Αιτία η έλλειψη ικανού αριθμού συμβούλων ώστε να εγκριθεί το θέμα. Κατά τη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντες 22 δημοτικοί σύμβουλοι, ωστόσο για την έγκρισή του απαιτείτο να είναι 25.

Δεδομένης της κατάστασης η πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων Τασία Παπαντωνοπούλου, αποφάσισε να την απόσυρση του θέματος και τη συζήτησή του σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος.

Όπως σημείωσε η κυρία Παπαντωνοπούλου ο νέος τρόπος μείωσης – απαλλαγής δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες και τρίτεκνους, γίνεται βάσει αντικειμενικών και ορθολογικών κριτηρίων (εισοδήματος, οικογενειακής κατάστασης, εβδαδού ακινήτου, κ.ά.) και αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς των υπηρεσιών του Οργανισμού, ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για