Αιγιάλεια: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για έργα ασφαλτόστρωσης στην λιμενική ζώνη

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι προτίθεται να επισκευάσει τμήμα του ασφαλτοτάπητα του λιμένα Αιγίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες (εγγεγραμμένοι στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων για έργα οδοποιίας, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 3669/2008), όπως περάσουν να πάρουν την προβλεπόμενη μελέτη από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου.

Η κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 28 Μαρτίου και ώρα 12.00 στην υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Α. (οδός Ψαρρών 2, κεντρικό λιμάνι Αιγίου, τηλ: 26910-21522) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για