Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου – Τρίτη 18η Μαρτίου

Σας παρακαλούμε να έλθετε, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (συνεδριακό κέντρο του Δήμου στο Λιμάνι) την 18η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Άσκηση έφεσης κατά της 586/2013 απόφασης Ειδικής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Γεώργιος Γεωργόπουλος –Νομικός Σύμβουλος)
 2. Άσκηση ή μη προσφυγής κατά των αριθμ. 41,42,43,44,45,46 και 47/7/20-01-2014, 48,49,50,51,52 και 53/8/20-01-2014, 58,59,60,61 και 62/9/21-01-2014, 63,64,65,66,67,68,69,70,71 και 72/10/21-01-2014 αποφάσεων της τοπ. Διοικ. Επιτροπής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πατρών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εισηγητής: Γεώργιος Γεωργόπουλος –Νομικός Συμβουλος)
 3. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της μελέτης για την εργασία: «Αντιμετώπιση εντομολογικών προσβολών & μυοκτονία σε κοινόχρηστους χώρους, σχολικά & δημοτικά κτίρια του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός – Αντ/ρχος, Κων/νος Γεωργίου – Βασίλειος Μακρυγιώργος -Αρμ. Δ/ντές).
 4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ΄ αριθμ. 1/2014 μελέτης διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ» του Δήμου Πατρέων και ψήφιση πίστωσης ποσού 13.530€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης – Αντ/ρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Βασίλειος Μακρυγιώργος -Αρμ. Δ/ντές).
 5. Επικύρωση πρακτικού και ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων ξυλουργικών εργασιών, προϋπολογισμού 14.987,55€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 23%) (εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός – Αντ/ρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Βασίλειος Μακρυγιώργος -Αρμ. Δ/ντές).
 6. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων (ως μέσο ατομικής προστασίας) της ΔΕΥΑ Πάτρας (εισηγητής: Ανδρέας Φίλιας – Αντ/ρχος, Βασίλειος Μακρυγιώργος -Αρμ. Δ/ντής).
 7. Επικύρωση πρακτικού 2ης επαναληπτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ακίνητου ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, επί των οδών Άστιγγος, Σανταρόζα, Νόρμαν στην περιοχή Αγίου Διονυσίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα εστίασης και αναψυχής, στον Ιερώνυμο Γιακουμάτο του Σταύρου» (εισηγητής: Παναγιώτης Βαφέας – Αντ/ρχος, Ευστ. Πετσίνη –Αρμ. Δ/ντρια).
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.516,30€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014, για την αποζημίωση τμημάτων επί των οδών Στρ. Κωνσταντινοπούλου και Ζωοδόχου Πηγής ιδιοκτησίας κας Αναστασίας Αλεξανδράτου στην περιοχή ΄΄Κανδριάνικα΄΄ (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης – Αντ/ρχος, Κων/νος Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 102.773,29€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την αποζημίωση τμημάτων επί ανωνύμου οδού μεταξύ των Ο.Τ. 1185μ και 1185ι, επί της προβλεπόμενης οδού Δωδώνης και επί της προβλεπόμενης οδού Δημοφώντος ιδιοκτησίας κ.κ. Βαρβάρας Παναγιωτακοπούλου, Δημητρίου Παναγιωτακοπούλου, Αγγελικής Αδαμαντίδου και Ιωάννας Παναγιωτακοπούλου στην περιοχή «Ψαροφάι» (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης – Αντ/ρχος, Κων/νος Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).
 10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 32.992,44€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00001 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία) ιδιοκτησίας των κ.κ. Αγγελικής, Βασιλικής & Αργυρώς Γουρδούπη και Ελένης Μητροπούλου, μέσω συμψηφισμού, και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 55/08 Διορθωτική Πράξη επί της υπ΄αριθμ. 1/02 Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές «Ιτιές – Λεύκα» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης – Αντ/ρχος, Κων/νος Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).
 11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00€ εκ του συνολικού ποσού των 25.192,00€ σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00012 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για την αποζημίωση τμήματος στην προέκταση της οδού Τριάντη μεταξύ των Ο.Τ. 1567 και 1568 ιδιοκτησίας των κ.κ. Ανδρέα Σπηλιωτόπουλου και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλου στο Άγιο Γεώργιο Λάγγουρα κατόπιν άρσης απαλλοτρίωσης (εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης – Αντ/ρχος, Κων/νος Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).
 12. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00€ του Δήμου Πατρέων οικ. Έτους 2014 στον ΚΑ 00-7521.00007 «Κέντρο Εξαρτησιογόνων Ουσιών», για τη συμμετοχή του Δήμου ως Μέλος της Εταιρίας Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας. (εισηγητής:Μασσαράς Θεοχάρης- Αντ/ρχος, Αλιβιζάτος Νικόλαος – Αρμ. Δ/ντής).
 13. Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) σχετικής πίστωσης ποσού 3.150,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 23%) για την προμήθεια εκλογικού υλικού ενόψει των Δημοτικών – Περιφερειακών Εκλογών & Ευρωεκλογών (εισηήτρια: Μαρία Ανδρικοπούλου –Ρούβαλη – Αντ/ρχος, Ευτυχία Παπαδοπούλου – Βασίλειος Μακρυγιώργος -Αρμ. Δ/ντές).
 14. Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) σχετικής πίστωσης ποσού 670,00€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 23%) για προμήθεια 36 τεμαχίων, ρολών προτεραιότητας για το τμήμα Κ.Ε.Π 0384 Της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (εισηγήτρια: Μαρία Ανδρικοπούλου –Ρούβαλη – Αντ/ρχος, Ευτυχία Παπαδοπούλου – Βασίλειος Μακρυγιώργος -Αρμ. Δ/ντές).

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για