Ξεκινά το πρόγραμμα Τουρισμός Για Όλους 2013-2014

Ξεκινά το πρόγραμμα Τουρισμός Για Όλους 2013-2014

Εγκρίθηκε την υλοποίηση της Β’ Φάσης του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2013-2014, με ισχύ από το Μάρτιο 2014 έως 30 Ιουνίου 2014. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί μέσω δύο υποπρογραμμάτων (εξαήμερων διακοπών και Γ’ ηλικίας) .

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται μέχρι το ποσό των 2.000.000€ (δύο εκατομμυρίων ευρώ) και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΟΤ του έτους 2014 (κωδ. Εξόδων 2641.02 «Τουρισμός για Όλους») όπως έχει εγκριθεί με την αρ. 855/16-1-14 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του ΕΟΤ οικ. έτους 2014» ΑΔΑ ΒΙΨ4ΟΟ-ΦΦΝ, ως ακολούθως:

Υποπρόγραμμα 6ημεων διακοπών

Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος εξαήμερων διακοπών, που θα υλοποιηθεί από τον Μάρτιο 2014 έως 30 Ιουνίου 2014, θα διατεθούν συνολικά 23.400 ατομικά δελτία. Το προϋπολογιζόμενο κόστος του υποπρογράμματος αυτού ανέρχεται μέχρι το ποσό των 1.525.00,00€ (ένα εκατομμύριο πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ). Με την σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ θα καθορισθεί η ημερομηνία διανομής των δελτίων από τα ΚΕΠ

Οι κάτοχοι των δελτίων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια, σε ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, καθώς και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικές επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, όλων των τάξεων, που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ.

Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται μέχρι τις πέντε (5) διανυκτερεύσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το χρόνο ισχύος του Προγράμματος, δηλαδή την 30η Ιουνίου 2014 (η ημερομηνία αυτή θα είναι η ημέρα αναχώρησης του δικαιούχου από το κατάλυμα).

Υποπρόγραμμα για τη Γ Ηλικία

Το Υποπρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Μάρτιο 2014 έως 30η Ιουνίου 2014 και θα διατεθούν 5.000 ατομικά Δελτία. Το προϋπολογιζόμενο κόστος του υποπρογράμματος αυτού ανέρχεται μέχρι το ποσόν των 475.000,00 € (τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ).Με την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ θα καθορισθεί η ημερομηνία διανομής των δελτίων από τα ΚΕΠ

Οι κάτοχοι των δελτίων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια σε ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων καθώς και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες τουριστικές επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, όλων των τάξεων, που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ.

Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται μέχρι τις πέντε (5) διανυκτερεύσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το χρόνο ισχύος του Προγράμματος, δηλαδή την 30η Ιουνίου 2014.

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις εδώ.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για