ΠΑΤΡΑ: «Καρναβαλική βιομηχανία» στα Παλαιά Σφαγεία – Στην οικονομική επιτροπή η δαπάνη για τη διαμόρφωση των χώρων

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 2α Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

Νομική στήριξη Υπαλλήλων (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
Έγκριση άσκησης παρέμβασης υπό του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών στην ανοιγείσα δίκη μεταξύ των Γεωργίου Ρουμελιώτη κ.λ.π. και της Παναγιώτας Μπαρούνη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος  Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «1. Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Πατρέων και 2. Υπηρεσία συντήρησης και διαχείρισης του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων [ΣΚΠ] του Δήμου Πατρέων»,  συνολικού προϋπολογισμού 69.936,00 € (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση 1ου Πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Δίκτυο ομβρίων και κατασκευή οδού Καποδίστρια στο Κ. Καστρίτσι» (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Έγκριση 1ου Πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Πατρών (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)
Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκποίηση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων/μηχανημάτων έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος  Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του έργου: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Κεντρικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή του έργου: «Διαμόρφωση χώρων παλαιών Σφαγείων σε χώρους δημιουργικής Βιομηχανίας με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι», με προϋπολογισμό μελέτης 910.566,97 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή του έργου: «Κατεδάφιση 10ου Γενικού Λυκείου Πατρών», με προϋπολογισμό μελέτης 233.087,36 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
Συγκρότηση επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων)  της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών για το 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για