Επιγραφές υπαίθριας διαφήμισης: τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται με βάση τη νομοθεσία

Οι διαφημιστικές πινακίδες είναι ένας πολύ αποδοτικός τρόπος, για να κερδίσετε την προσοχή του κοινού, να το ενημερώσετε για το brand σας και να προσελκύσετε τους περαστικούς στο κατάστημά σας. Ωστόσο, η νομοθεσία δεν επιτρέπει να τοποθετήσετε παντού επιγραφές υπαίθριας διαφήμισης, ενώ και στις περιπτώσεις που το επιτρέπει απαιτεί κάποιες διατυπώσεις, τις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσετε αν θέλετε να είστε νόμιμοι. Ας δούμε στη συνέχεια ποιο ακριβώς είναι το νομοθετικό πλαίσιο και πώς θα πρέπει να κινηθείτε με βάση το νόμο. Η πολυνομία και η πολυπλοκότητα των διατάξεων είναι ένα πρόβλημα και σε αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα και σίγουρα θα πρέπει να συμβουλευθείτε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Πολεοδομίας, όμως οι βασικότερες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε είναι οι παρακάτω.

Πού απαγορεύονται οι επιγραφές

Οι υπαίθριες διαφημιστικές επιγραφές απαγορεύονται σε αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς και τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους καθώς και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς. Επίσης, απαγορεύονται σε κοιμητήρια, δημόσιες υπηρεσίες και τεχνικά δημόσια έργα, όπως γέφυρες, σήραγγες κλπ, καθώς και σε σημεία της οδοποιίας που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας και άνετης μετακίνησης των πεζών, όπως οι νησίδες ασφαλείας, οι διαβάσεις, οι βοηθητικές λωρίδες και οι ράμπες. Τέλος, δεν επιτρέπεται να τοποθετήσετε διαφημιστική πινακίδα σε οροφή κτιρίου, στα στηθαία των εξωστών ή σε λειτουργικές προεξοχές ακόμα και αν το κτίριο είναι ιδιόκτητο.

Τι πρέπει να προσέξετε

Όταν μια πινακίδα τοποθετείται σε κοινόχρηστο χώρο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζει την απρόσκοπτη θέα των οδικών πινακίδων, των πινακίδων σήμανσης και των φωτεινών σηματοδοτών, οπότε ορίζονται αυστηρές αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται. Επιπλέον, μια διαφημιστική επιγραφή μπορεί να αφαιρεθεί αν παρεμποδίζει τη θέα ή την πρόσβαση άλλων καταστημάτων ή προκαλεί ενόχληση σε χρήστες κοινόχρηστων χώρων ή στους ενοίκους του κτιρίου. Το γενικό πλαίσιο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι η επιγραφή της επιχείρησής σας θα επιτραπεί εφόσον δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και δεν δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Ποιοι είναι οι γενικοί όροι τοποθέτησης πινακίδων

Στις υπαίθριες διαφημιστικές επιγραφές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας καθώς και η διεύθυνση της επιχείρησης, ενώ αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητά του. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, ενώ μπορεί να προστεθεί και μία ακόμα γλώσσα. Η επιγραφή πρέπει να τοποθετηθεί παράλληλα με την όψη του κτιρίου με τρόπο, ο οποίος δεν θα καλύπτει τα κιγκλιδώματα ούτε και τα παράθυρα, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ασφάλεια και ο φυσικός φωτισμός των κατοίκων. Προσέξτε, πάντως, ότι ισχύουν ειδικές προδιαγραφές για κάθε τύπο και μέγεθος επιγραφής αλλά και ανάλογα με το μέρος, στο οποίο αυτή θα τοποθετηθεί (ιδιόκτητο οικόπεδο, ιδιωτικό κτίριο, όχημα, γήπεδο, σιδηροδρομικός ή αεροπορικός σταθμός). Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε ειδική άδεια από το δήμο ή την κοινότητα, στην οποία θα τοποθετηθεί η επιγραφή, και να ακολουθήσετε συγκεκριμένες διατυπώσεις.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για