Πτωτική είναι η πορεία του ποσοστού ανεργίας

Παρά την οριακή άνοδο της ανεργίας και την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης (Φεβ-18), η γενική τάση της πτωτικής πορείας του ποσοστού ανεργίας αναμένεται να συνεχιστεί

Το ποσοστό ανεργίας στην ελληνική οικονομία σημείωσε οριακή άνοδο τον Φεβρουάριο 2018. Για την ακρίβεια, σε όρους 2ου δεκαδικού ψηφίου παρέμεινε οριακά στάσιμο στο 20,75% (το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28, βλέπε Σχήμα 3) από 20,72% τον Ιανουάριο 2018.

Η εν λόγω εξέλιξη συνοδεύτηκε από επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης της απασχόλησης στο 0,9% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν 1ον τις παρούσες εκτιμήσεις επίσημων οργανισμών για αύξηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα το 2018 (π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ θα ανέλθει στο 1,9% από 1,4% πέρυσι) και 2ον του ποιοτικού χαρακτηριστικού της ενίσχυσης της τριμηνιαίας πτώσης του ποσοστού ανεργίας στο 2ο και 3ο τρίμηνο των τελευταίων 4 ετών (π.χ. λόγω της θετικής επίδρασης που ασκεί η άνοδος της βιομηχανίας του τουρισμού), θεωρούμε, ότι παρά την οριακή άνοδο της ανεργίας και την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης τον Φεβρουάριο 2018 (βλέπε Σχήματα 1&2), η γενική τάση της πτωτικής πορείας του ποσοστού ανεργίας αναμένεται να συνεχιστεί στα επόμενα τρίμηνα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για