ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΦΑ! των υπαλλήλων του Δήμου Περιστερίου με ανάρτηση στην διαύγεια

Σε απόφαση σχετικά με διαγωνισμό για την προμήθεια αδρανών υλικών στον Δήμο Περιστερίου, η οποία δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», στην παράγραφο 9.3, που αφορά στην τεχνική ικανότητα και την επαγγελματική ικανότητα του εργολάβου, υπάρχει μια… ιδιαίτερη αναφορά.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια με μια σειρά από όρους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προσκόμιση καταλόγου «συμβάσεων τριών (3) τουλάχιστον παρόμοιων με την παρούσα σύμβαση προμηθειών…».

Στην παράγραφο 4. της προκήρυξης το κείμενο διακόπτεται από μία παρένθεση, στην οποία αναγράφεται η εξής παρατήρηση : «Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς προσάρμοσέ το».

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος με την σημείωση του υποδεικνύει στον αρμόδιο συντάχτη της  προκήρυξης να προσαρμόσει τα Κριτήρια έτσι ώστε οι προμηθευτές να μην είναι έκπτωτοι σε περίπτωση που δεν έχουν τρις συμβάσεις…. εν ολίγής τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να εξυπηρετούν τους συγκεκριμένους προμηθευτές..

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΦΑ! των υπαλλήλων του Δήμου Περιστερίου με ανάρτηση στην διαύγεια

 

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για