1η Συνεδρίαση για το 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας

Για πρώτη φορά μέσα στο 2017 θα συνεδριάσειστις 3.30 το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Ιανουαρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, με τα ακόλουθα συνολικά 50 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Οίκοθεν επανακήρυξη του σχεδίου πόλης, λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης, μεταξύ των Ο.Τ.50,49,40α και 38, επί της οδού Ναυαρίνου (σχετική η αριθμ. 193/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 2. Αιτούμενη παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Ι. Χρυσοσπάθη αρ. 2Β (σχετική η αριθμ. 194/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 3. Αιτούμενη παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 26Α (σχετική η αριθμ. 195/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 4. Κατακύρωση  σύμβασης,  για την  Προμήθεια  μηχανημάτων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος,  Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές ).
 5. Έγκριση της αριθμ. 159/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην Στ΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016  (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και σεραζανέτ, σε διάφορα σημεία της πόλης» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Ρίου 2015» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών 2013»  (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 9. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και σεραζανέτ, σε διάφορα σημεία της πόλης» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 10. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών ανάπλασης πλατείας Υψηλών Αλωνίων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ελένη Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 11. Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων ανηκόντων  σε τρίτους, από 1/1/2017 έως 31/12/2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 12. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων, για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση, από και προς το Δήμο, από 1/1/2017 έως 31/12/2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 13. Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Συγκρότηση επιτροπής, για την εκτίμηση και καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2017 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Ορισμός εκπροσώπου, για τη συγκρότηση επιτροπής, για την εκκαθάριση- καταστροφή αρχείων του Δήμου, για το έτος 2017 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πατρέων με τους αναπληρωτές τους, στις Δ.Ο.Υ. Πατρών, που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή του αρθρ. 14 παρ. 1 του Ν. 1473/1984 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 17. Ορισμός μελών, για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 18. Ορισμός ενός εκπροσώπου, ως Προέδρου στην Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 8 του Ν. 1590/1986, για την απομάκρυνση εκτρεφόμενων ζώων  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 19. Χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου (ίντερνετ) (Ολ. Ζάχου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 20. Αντικατάσταση μέλους  του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρναβάλι Πάτρας.
 21. Διαγραφή και επαναβεβαίωση κλήσεων (Στ. Ανδρικοπούλου- Καρβουνιάρη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 22. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Θ. Βέτσου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 23. Διαγραφή οφειλής (Δ. Γαλιώνη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 24. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Γιαννοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 25. Διαγραφή οφειλής  (Β. Γιόβας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 26. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Γκότζης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 27. Διαγραφή οφειλής (Κ. Γραβάνης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 28. Διαγραφή ποσού (Εστιατόρια Πατρών Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 29. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (εταιρεία Κανελλόπουλος Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 30. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Β. Κατριβέσης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 31. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ε. Κάτσενου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 32. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Κολλιοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 33. Διαγραφή οφειλής (Ε. Κολοκυθόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 34. Διαγραφή οφειλής (Ν. Κολοκυθόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 35. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (KORD GROUP BEAUTY CARE S.A.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 36. Διαγραφή οφειλής (Ν. Λαμπρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ε. Μαυρομάτης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 38. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Μέντζελος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 39. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Σ. Μπουγάς) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 40. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Μπούσιας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 41. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Παναγιωτοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 42. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Πρωτόπαπα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 43. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ι. Ρίσβας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 44. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Γ. Σαββόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 45. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Σοφίας) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 46. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Γ. Σπατιώτης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 47. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Σταματοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 48. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ε. Σωφρονιάδη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 49. Διαγραφή οφειλής (Π. Τερζής) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 50. Διαγραφή ποσού (Α. Χάλα) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Γράψτε μια απάντηση

Γράψε πρώτος ένα σχόλιο

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για